Home

 

Regio erfgoednieuws

Drents Archief - Nieuws

Drents Archief - Het Geheugen van de Drentse Samenleving
  • Het Drents Archief heeft deze week veel nieuwe gegevens over Drenten uit het verleden online gezet. Op www.AlleDrenten.nl staan nu ruim 2,4 miljoen scans. De laatste aanvulling bestaat uit meer dan 300.000 afbeeldingen van successiememories. Dat zijn aangiften van nalatenschappen waarin de erfgenamen en de nagelaten bezittingen worden vermeld. Op de website kan gezocht worden naar memories uit de periode 1806-1928.Wie meer wil weten kan in het Drents Archief terecht voor een toelichting op de gevonden gegevens en voor verder onderzoek, bijvoorbeeld naar de ligging van het nagelaten onroerend goed. De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag 10.00-17.00 uur en vrijdag 10.00-13.00 uur. Wat zijn successiememories?Sinds 1806 moest van elke overledene in de successiememories worden aangegeven wat hij had nagelaten, zodat over de waarde daarvan belasting kon worden geheven. De ontvanger van het successierecht taxeerde de waarde van de bezittingen en stelde een overzicht van baten en lasten samen. In een successiememorie staan de naam van de overledene, de plaats van overlijden, de burgerlijke staat, de waarde van roerende goederen, de ligging en waarde van onroerende goederen, de namen van erfgenamen en soms of er testamenten of andere notariële akten zijn opgemaakt. De memories zijn daarom een geschikte bron voor iedereen die iets te weten wil komen over de bezittingen van personen in het verleden, zoals het bezit van een huis en landerijen.

  • Ons jaarbericht van 2015 is verschenen. Wij zijn trots op de resultaten!

  • Op 15 februari 2016 is onze oude genealogie-database DrenLias na zo’n 15 jaar trouwe dienst offline gegaan. Ruim een jaar geleden is onze nieuwe database AlleDrenten.nl gelanceerd met meer zoekmogelijkheden en meer scans dan DrenLias. Zoeken naar je Drentse roots is nu nog makkelijker geworden! Een greep uit de mogelijkheden: zoeken op meerdere gemeentes tegelijkertijd;  zoeken op een initiaal in plaats van een voornaam;  zoeken zonder een naam in te typen en vervolgens een selectie maken, bijvoorbeeld op beroep;  bladeren door documenten waaruit de gegevens nog niet zijn ingevoerd, zoals de schultegerechten en de repertoria (overzichten) van de notarissen;  zoeken op twee personen in de akten van de burgerlijke stand en kerkregisters.  Ga naar AlleDrenten.nl

 

eplein.jpg
Ga voor Coevordense informatie in provinciale Drentse databases naar het Erfgoedplein Drenthe

Films van Dava